Gå til hovedinnhold

Fremgangsmetode

For hvert fagområde i Opplæring seksjonen finner du en rekke med artikler. Disse ligger i en bestemt rekkefølge, og det anbefales at du følger denne rekkefølgen.

1. Les artiklene

Les artiklene i hvert fagområde. Disse er skrevet for å gi deg en grunnleggende forståelse av fagområdet, men går ikke i dybden på noen av temaene.

2. Utforsk ressurser

I hver artikkel finner du mange lister med ressurser. Disse er ment for å gi deg en dypere forståelse av temaet, og kan være nyttige å utforske etter at du har lest artiklene.

info

Det er ikke forventet at du skal ha en komplett forståelse for hver ressurs, med mindre det er spesifikt nevnt i artikkelen.

tips

Ressursene er organisert etter type, med et ikon som hinter på hva typen er. Dette er for å gjøre det enklere for deg å finne ressurser som passer din læringsstil.

3. Test deg selv

På bunnen av artiklene finner du en kompetansetest. Denne tester gjerne kunnskap som ikke blir gitt direkte i artiklen, derfor er det viktig at du har utforsket ressursene før du tar testen.

tips

Hvis du består testen, så har du nok forståelse av temaet for å fortsette til neste artikkel. Hvis du ikke består testen, så anbefales det at du går tilbake og utforsker ressursene igjen.