Gå til hovedinnhold

Git

Git er et distribuert versjonskontrollsystem designet for å håndtere alt fra små til veldig store prosjekter med hastighet og effektivitet.

Git lar deg holde oversikt over endringer i filer, slik at du har en historie over hva som er gjort, og har muligheten til å gå tilbake til tidligere versjoner av disse filene om nødvendig.

Hvis du skal jobbe sammen med andre på et prosjekt, er Git et must for å sikre at du ikke skriver over hverandres endringer.

Visualisert

Som du ser i visualiseringen, kan man trygt branch'e ut ifra hoved-branchen (main) for å gjøre isolerte endringer, for så å merge'e branchen tilbake til hovedbranchen etterpå. Det går fint an å ha flere brancher som er basert på samme branch, eller at det skjer endringer i branchen imens du jobber på din egen branch.

I teams vil det som regel være en review-prosess på alle branches som skal merges inn i hovedbranchen, for å sikre at koden som merges inn er av god kvalitet. Dette er en viktig del av kvalitetssikringen i et prosjekt.

De viktigste kommandoene

Hvis du er komfortabel med følgende kommandoer, er du godt rustet til å bruke Git i prosjektene dine.

git init

Oppretter et nytt git-repository i mappen du står i.

git clone

Kloner et eksisterende git-repository til mappen du står i.

git add

Legger til filer i git-repositoryet ditt. Du kan legge til enkeltfiler, eller hele mapper.

git commit

Lager en ny versjon av filene du har lagt til med git add. Du må skrive en beskjed som beskriver hva du har gjort siden sist.

git push

Sender endringene du har gjort til et eksternt repository. Dette kan være et repository på GitHub, GitLab, BitBucket, eller et annet sted.

git pull

Henter endringer fra et eksternt repository. Dette kan være et repository på GitHub, GitLab, BitBucket, eller et annet sted.

git branch

Lager en ny branch. Du kan også bruke git checkout -b <branch-navn> for å lage en ny branch og bytte til den.

git checkout

Bytter branch. Du kan også bruke git checkout -b <branch-navn> for å lage en ny branch og bytte til den.

git merge

Slår sammen en branch inn i en annen. Du må være på den branchen du vil slå sammen til.

git status

Viser statusen til git-repositoryet ditt. Her kan du se hvilke filer som er endret, hvilke filer som er lagt til, og hvilke filer som er slettet.

Ressurser