Gå til hovedinnhold

Mål artikkel

En mål artikkel er en artikkel (eller serie av artikler) som tar for seg et mål i progresjonen.

Ofte inneholder også mål artikkelen en form for kompetansetest.

Hva kan være et mål?

Et mål er typisk en gruppe med tema som henger sammen.

Eksempel

Forstå grunnleggende CSS

Bidra med mål artikkel

Mål artikler befinner seg kun i Kom i gang og Opplæring seksjonene. Det første spørsmålet du må stille deg selv er

Hvor passer dette målet inn i progresjonen?

Det er viktig at du ikke legger til mål som overlapper med eksisterende mål. Hvis du er usikker på hvor målet passer inn, så spør på Discord eller GitHub.

Når du har funnet ut hvor målet passer inn, så skrive artikkelen din og legge den på rett plass i kodebasen. Du kan se på eksisterende mål artikler for å få en pekepinn på hvordan de skal se ut.

Hvordan skrive mål artikler

Mål artikler bør være korte og konsise. I steden for å gå inn i dybden på et tema, bør du heller linke til andre interne eller eksterne ressurs artikler.

Formålet med artiklen bør være å nevne de forskjellige emnene som hører til målet, og gi en kort introduksjon til hvert emne, i tillegg til å linke til relaterte ressurser.

På slutten av artikkelen bør du også legge til en kompetansetest. Denne skal teste om leseren har forstått det som står i artikkelen.

Kompetansetest

Kompetansetester er ganske enkle å lage. Du trenger nesten kun å lage et JSON objekt.

Hvis filen til artikkelen din heter 5-hva-er-en-variabel.md, så må kompetansetesten hete 5-quiz.tsx. Inne i den filen gjør du som følgende:

import {
KompetanseTest,
KompetanseTestData,
} from "@site/src/components/KompetanseTest/KompetanseTest";
import React from "react";

const data: KompetanseTestData = {
sporsmal: [
{
sporsmal: "Hva er jobben til HTML?",
svar: [
"Å definere utseende til et dokument",
"Å definere strukturen til et dokument",
"Å definere funksjonalitet til et dokument",
],
korrekt: 1,
},
{
sporsmal: "Hva er jobben til CSS?",
svar: [
"Å definere utseende til et dokument",
"Å definere strukturen til et dokument",
"Å definere funksjonalitet til et dokument",
],
korrekt: 0,
},
],
};

export const Test = () => <KompetanseTest data={data} />;

Så kan du etterpå legge inn kompetansetesten i artikkelen din ved å gjøre følgende:

  1. Importer komponenten øverst i filen (under frontmatter, men over resten av artikkelen)
  2. Legg inn komponenten i artikkelen din ved å skrive <Test />
---
sidebar_position: 5
---

import { Test } from "./5-quiz.tsx";

# Variabler og datatyper

En variabel er en ...

## Kompetansetest

<Test />